ڪهڙيون گاڏيون Otherين گاڏين مان توهان جي ڪار کي فٽ ڪنديون؟

ڪهڙيون گاڏيون Otherين گاڏين مان توهان جي ڪار کي فٽ ڪنديون. otherيا ڪهڙا elsيٿا منهنجي ڪار کي ل fitن ٿا؟